November 2020–Oktober 2021

  • -
    La femme c'est moi
  • -
    Liederabend - Es war einmal …
  • -
    Liederabend
  • -
    La femme c'est moi
  • -
    Liederabend
  • -
    PianoDuo Kutrowatz
  • -
    PianoDuo Kutrowatz
  • -
    St. Pauler Kultursommer
  • -
    Sonusiade